महाराष्ट्रातील 3 पोलीसांना ‘राष्ट्रपती पोलीस पदक’

महाराष्ट्राला एकूण 42 पदक

0

राष्ट्रपती पोलीस पदकांची आज घोषणा झाली, महाराष्ट्रातील एकूण 42 पोलीसांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यामध्ये 3 पोलीसांना ‘राष्ट्रपती पोलीस पदक’ तर 39 जणांना ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाली आहेत.

राष्ट्रपती पोलीस पदकामध्ये मुंबईचे अतिरीक्त महासंचालक व्हि.व्हि लक्ष्मी नारायण, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या चिपळुण विभागाचे उप-अधिक्षक महादेव श्रीपती गावडे आणि कोल्हापूर जिल्हयातील हातकंणगले येथील सहायक पोलीस उपनिरीक्षक,  शिवाप्पा इरप्पा मोर्टी, यांचा समावेश आहे. यासह महाराष्ट्रातील 39 पोलीसांना ‘पोलीस पदक’ जाहीर झाले आहेत. त्यांची नावे पूढील प्रमाणे आहेत.


महादेव भिमराव तांबडे, पोलीस अधिक्षक, सी.आय.डी., महाराष्ट्र, शांतीलाल अर्जुन भांमरे, पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा मुंबई, यशवंत नामदेव वटकर, सहायक पोलीस महानिरिक्षक, मुंबई , सुनिल वामनराव खालाडकर, सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, संजय शामराव निकम, पोलीस उपअधिक्षक, लाचलूचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, विजयसिंग रामकृष्ण गायकवाड, वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, पुणे शहर,  फासिउद्दीन मोइनिउद्दीन खान, निरिक्षक, एम.टी. विभाग, औरंगाबाद शहर, सावता महादेव शिंदे, निरीक्षक अधिक्षक कार्यालय रायगड, संजय गणपत सुर्वे, निरिक्षक, गुन्हे शाखा, मुंबई शहर, सुखलाल आनंद वरपे, निरिक्षक, मुंबई, श्रीमती सीमा दीपक मेहेंदळे, निरिक्षक, पोलीस नियंत्राण कक्ष पुणे शहर,  संजय भाऊसाहेब नाईक पाटील, निरिक्षक, विमानतळ पोलीस ठाणे, पुणे शहर, अभय शामसुंदर कुरूंदकर, निरिक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, ठाणे ग्रामीण, प्रकाश मनोहर नलावडे, सहायक पोलीस निरिक्षक, राज्य गुप्तचर विभाग, मुंबई, श्रीकांत चंद्रकांत उबाळे, सहायक पोलीस शिपाई, विशेष कार्यदल, बीड, बबनराव बाळासाहेब भोर, उपनिरिक्षक, पोलीस आयुक्त कार्यालय, पुणे शहर, विजय राजाराम अंबेकर, उपनिरिक्षक, दरोडा विरोधी कक्ष, कुर्ला, मुंबई शहर, अजिनाथ दत्तात्रय वाकसे, सहायक उपनिरिक्षक, गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र,पुनाजी पांडुरंग डोईजड, सहायक उपनिरिक्षक, प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, पुणे, अशोक बाबुराव गायकवाड, सहायक उपनिरिक्षक, पोलीस मुख्यालय, लातूर, अशोक शिवराम झगडे, सहायक उपनिरिक्षक, पोलीस मुख्यालय, पुणे ग्रामीण, अरूण आत्माराम पोटे, सहायक उपनिरिक्षक, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, पुणे, विद्याधर रंगनाथ टेकाळे, सहायक उपनिरिक्षक, सीआरओ, लातूर, जगंनाथ देवीदास सुर्यवंशी, सहायक उपनिरिक्षक, डीएसबी, लातूर, कल्याण महादेव घोडके, सहायक उपनिरिक्षक, पोलीस मुख्यालय, एमटी विभाग, बीड, संजय जगंनाथ खरात, सहायक उपनिरिक्षक, सोलापूर शहर, हनुमंत सखाराम तुळसकर, सहायक उपनिरिक्षक, एसआरपीएफ जीआर व्ही ३, मुंबई, विलास कोंडीबा घोगरे, मुख्य शिपाई, शंकर नगर पोलीस ठाणे, पुणे शहर, राजेंद्र पांडुरंग कारंडे, मुख्य शिपाई, वर्सोवा पोलीस ठाणे, मुंबई शहर, अशोक आनंदराव हुंबे, मुख्य शिपाई, गुन्हे शाखा, सीआयडी, मुंबई शहर, बलवंत दत्तात्रय यादव, मुख्य शिपाई, समर्थ पोलीस ठाणे, पुणे शहर, रमेश महादेव जाधव, मुख्य शिपाई, पोलीस नियंत्रण कक्ष, ठाणे शहर, मोहन पोशा मोरे, मुख्य शिपाई, सायबर सेल गुन्हे शाखा, रायगड, अशोक बजरंग कांबळे, मुख्य शिपाई, विशेष शाखा, पुणे शहर, पांडुरंग शंकर खेडेकर, मुख्य शिपाई, एमआयडीसी महाड पोलीस ठाणे, रायगड, जयप्रकाश जगंनाथ माने, गुप्तचर अधिकारी, राज्य गुप्तचर विभाग मुंबई, चंद्रकांत परभाती शिंदे, मुख्य शिपाई, आर्म पोलीस ताडदेव, मुंबई, जयवंत चंद्रकांत शंकपाल, मुख्य शिपाई, गुन्हे शाखा, सीआयडी, मुंबई शहर, राजीव विष्णू जाधव, मुख्य शिपाई, गुन्हे शाखा, सीआयडी, मुंबई शहर,

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्यावतीने प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी देशातील पोलीसांच्या शौर्यासाठी पोलीस पदक जाहीर केली जातात. यावर्षी यातंर्गत 100 पोलीसांना ‘विरता पोलीस पदक’(पीएमजी), 80 पोलीसांना उत्कृष्ट सेवा ‘राष्ट्रपती पोलीस पदक’ (पीपीएमडीएस ) आणि 597 पोलीसांना ‘पोलीस पदक’ (पीएमएमएस) जाहीर झाली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण 42 पदकांचा समावेश आहे. (सौजन्य : महान्युज)